Bien Sûr

FINANCIALS MET MEERWAARDE

Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie. Daarnaast is de externe toezicht op de (financiële) status van uw organisatie belangrijker dan ooit, zoals de krant helaas wekelijks laat zien.

Het selecteren van de juiste ‘financial’ is daarom voor elke directie een zeer belangrijke beslissing. Het gaat dan niet alleen om een meerjarig dienstverband, maar juist ook om de toegevoegde waarde van deze kernfunctie voor het functioneren van uw organisatie.

STERK IN VERBINDING

Bien Sûr Recruitment wil u graag bijstaan in de selectie van kandidaten voor deze kernfunctie. Wij investeren onze kennis van zaken, tijd en energie in het identificeren van deze toegevoegde waarde. Korte communicatielijnen, betrokkenheid van de partners en no-nonsense terugkoppeling zijn daarbij de belangrijkste elementen van onze dienstverlening.

Bien Sûr Recruitment probeert op deze manier hét bureau voor werving & selectie van vaste banen op hoger managementniveau in Audit, Finance & Risk te worden.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Ons visitekaartje? Bien Sûr Recruitment onderscheidt zich door haar benadering van zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Niet snel een open plek invullen, maar de lange termijn toegevoegde waarde van de relatie tussen opdrachtgever en kandidaat staat centraal.

Onze werkwijze daarbij is open en eerlijk. Zo weten kandidaten en opdrachtgevers altijd wat ze aan ons hebben, en omgekeerd.

Wij bemiddelen uitsluitend voor functies op hbo en academisch niveau.

Meer weten? Neem dan contact op met Rob Versluis, Partner Bien Sûr Recruitment (06 5073 7393; rob@biensur.nl) en onze brochure downloaden.